sobota, 1 września 2012

Tradycyjne łucznictwo tureckie


Łuk był dla ludów tureckich jedną z podstawowych broni, przedmiotem o znaczeniu nie tylko użytkowym, ale również kultowym, czy nawet mistycznym. Stąd niezwykłe przywiązanie do łucznictwa, kultywowanie tradycji strzelania z łuku długo po tym, jak broń ta straciła znaczenie militarne i myśliwskie. 
Wykład traktuje o historii łucznictwa wśród ludów tureckich, szczególnie w państwie Turków seldżuckich i w imperium otomańskim. Rozwoju otomańskiego łucznictwa tradycyjnego oraz współczesnego jego odrodzenia w Turcji i na świecie.

Andrzej Abratowski – jestem z wykształcenia leśnikiem, a z pasji – łucznikiem tradycyjnym i historykiem amatorem. Szczególnie zajmuje mnie historia łuku i łucznictwa, zwłaszcza na terenach Europy środkowej i wschodniej. Zajmuję się tym ponad 20 lat. Byłem organizatorem i współorganizatorem wielu turniejów, zawodów i spotkań łuczniczych. Jestem instruktorem sportu, o specjalności łucznictwo, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego oraz współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Konnego.

CZAS sobota, 13.00–13.50