sobota, 20 lipca 2013

Przed nami 10. SLOT Fest!

Powoli przygotowujemy się do 10. SLOT Festu w Krakowie. Myślimy nad czymś szczególnym. Czymś co podsumuje 5 lat naszej wspólnej pracy. Nie wiemy jeszcze co to będzie, ale już nie możemy się doczekać... :)

Nasza najbliższa slotowa impreza, tym razem pod hasłem kalejdoSLOT odbędzie się w dniach 26,27 października 2013 w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży przy ul. Wietora 15 w Krakowie. (http://sckm.krakow.pl)

Jeśli chcesz wziąć czynny udział w naszym wydarzeniu, poprowadzić warsztaty, wykład czy slajdowisko - napisz do nas na adres: biuro@slotkrakow.pl, a najlepiej wypełnij formularz:

https://docs.google.com/forms/d/1Uxm2ULN9KhJFq3p2nv0So0BmJmeh13TVQZQfLxUD17Q/viewform

Na propozycje czekamy do 31 sierpnia.

Dzięki!

poniedziałek, 15 lipca 2013

STREFA MIEJSKA


CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL 
Sobota, 26.10.13 / godz. 11:00 – 11:45  

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL jest stowarzyszeniem działającym od 2004 roku. Głównym celem jest jak najbardziej efektywna i profesjonalna praca z beneficjentami realizowanych programów. Misją CPES PARASOL jest szerzenie wiedzy na temat problemów i kwestii społecznych oraz działalność profilaktyczna w tym zakresie. Obecnie CPES PARASOL prowadzi działania skierowane do różnych grup społecznych. Wszystkie programy realizowane są przy użyciu metody pracy w terenie.
W 2005 roku na zlecenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży w Krakowie CPES PARASOL przeprowadziło badania, których celem było ustalenie skali i specyfiki zjawiska Dzieci Ulicy na terenie miasta. Efektem tego było stworzenie programu Rakowicka 10, który zainicjował nową formę pracy socjalnej z młodzieżą na terenie Krakowa poprzez wdrożenie pracy w terenie (streetworkingu). Zadaniem zespołu pracowników jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z dziećmi, młodzieżą w ich środowisku, ich rodzinami i instytucjami, które z nimi współpracują. Realizacja zadań pracowników terenowych wspierana jest poprzez ofertę placówek stacjonarnych Centrum Rakowicka 10 i Izaaka 5.


W działania CPES PARASOL od lat zaangażowani są pracownicy socjalni, psychologowie, certyfikowani specjaliści z zakresu terapii uzależnień, pedagodzy ulicy, certyfikowani edukatorzy HIV/AIDS, specjaliści do spraw terapii rodzin.


KIERUNEK WSCHÓD FUNDACJA PROUKRAINA: EDUKACJA, WOLONTARIAT, POMOC MATERIALNA
Sobota, 26.10.13 / godz. 12:00 – 12:45

Jeśli interesujecie się wolontariatem, pracą z osobami narażonymi na społeczne wykluczenie oraz chcecie posłuchać o małych cudach, które mają miejsce codziennie dzięki wspólnej pracy bardzo różnych ludzi, zapraszamy! Podczas spotkania będziemy starali się zaprezentować najciekawsze projekty Fundacji Przyjaciół Ukrainy proUkraina realizowane z naszymi wschodnimi partnerami, opowiedzieć o naszych przygodach i lekcjach życia związanych z wyjazdami na Ukrainę, zaprezentować naszą wizję skutecznej pomocy w tym rejonie.


Ania Grzelak - współpracuje z Fundacją od początku jej powstania. Należy do zespołu strategicznego organizacji. Pierwszy raz wyjechała na wolontariat do Domu Św. Marcina w Fastowie w 2009 roku. W pracy zawodowej i organizacjach pozarządowych angażuje swoje siły i umiejętności realizując projekty edukacyjne na rzecz osób narażonych na społeczne wykluczenie. Na co dzień pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie jako edukator muzealny. Lubi góry i miękką trawę pod stopami.

Karolina Roślewska - współpracuje z Fundacją od ponad roku, zakochała się w Fastowie od pierwszego wejrzenia, pisała pracę magisterską na temat wychowania przez spotkanie w Domu św. Marcina w Fastowie, koordynowała na Ukrainie akcję Podaruj Wakacje 2013. Pracuje z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, m. in. w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w Katowicach. Pasjonatka filmów studyjnych, gór i Coca-Coli.

Katarzyna Twardzik – współpracuje z Fundacją od początków jej istnienia, a może nawet i wcześniej. Należy do zespołu strategicznego organizacji. Ukrainistka, zakochana w Ukrainie i – rzecz jasna – Fastowie! Na co dzień analityk handlu detalicznego. W wolnym czasie zajmuje się jogą i ogląda dobre filmy.

KRAKOWSKIE POWIETRZE - JAK MOŻEMY MU POMÓC?  
Sobota, 26.10.13 / godz. 13:00 – 13:45  

Przedstawimy prezentacje na temat krakowskiego smogu. Na czym polega problem, jakie są skutki zdrowotne i możliwe rozwiązania problemu. Chcielibyśmy także zachęcić do przyłączenia się do podpisywania petycji, a także zorganizować akcję: „Wyślij maila do radnego", która będzie miała na celu wywarcie presji na decydentach.

 
Jakub Jędrak i Magdalena Kozłowska - członkowie Krakowskiego Alarmu Smogowego.


KRAKOWSKI BANK GODZIN - CZAS TO PIENIĄDZ 
Sobota, 26.10.13 / godz. 14:00 – 14:45  

Chcemy przedstawić naszą inicjatywę: bank czasu. Opowiemy o tym, jak on działa, kto może dołączyć, jakie mamy usługi w banku i czego potrzebują nasi bankowicze.


Irek Bilski - na co dzień pracuje w firmie na etacie, po godzinach uczestnik Banku Godzin. Nasz Wujek Dobra Rada. Spec od fotografii i projektowania graficznego. W banku też uczy gry na gitarze :)


MIASTO I MIEJSKOŚĆ W TEORII I PRAKTYCE
Sobota, 26.10.13 / godz. 15:00 – 16:45  

Wykład dotyczył będzie podstaw teoretycznych socjologii miasta i historii dyscypliny, a także analizowane będą z jednej strony przyczyny i konsekwencję kryzysu miast (suburbanizacja urban sprawl, gettoizacja, gentryfikacja), z drugiej natomiast strony procesy związane z odrodzeniem miejskim (rewitalizacja, miasta kreatywne, ruchy miejskie).


dr Paweł Kubicki - socjolog i antropolog kultury, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ. Pracował w wielu międzynarodowych zespołach badawczych poświęconych problematyce miejskiej, między innymi: „Ethnological Understanding of Cultural Diversity in Central European Urban Spaces”, „La Place un patrimoine europée, The Square: a European Heritage”. W latach 2008-2010 wspólnie z M. Galentem prowadził badania nad polskim nowym mieszczaństwem w ramach grantu „RECON Reconstituting Democra¬cy in Europe”. Autor książki Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości (2010) oraz raportu Nowi mieszczanie w nowej Polsce (2011).


DOBRE PRAKTYKI: NOWA KRUPNICZA 
Sobota, 26.10.13 / godz. 17:00 – 17:45

Działanie oddolne na rzecz poprawy jakości przestrzeni wspólnych.


Paweł Chlebicki -architekt, prowadzi własną pracownię projektową. Działa w kolektywie Archi Typy, z który włącza się w inicjatywy oddolne związane z przestrzenią miejską i urbanistyką.

DOBRE PRAKTYKI: UL. JÓZEFA
Sobota, 26.10.13 / godz. 18:00 – 18:45
Artystyczne wydarzenia na ul. Józefa: święta ulicy, happeningi, koncerty, fireshow, teatrzyki dla dzieci,uliczne malowanie obrazów, wystawy fotografii...
Społeczne wydarzenia: protest przeciw gentryfikacji ulicy a tym samym w obronie zachowania artystycznego charakteru ulicy.
Metody organizacji tych wydarzeń czyli wszystko we własnym zakresie bez wiedzy i zgody UMK, bez dofinansowań wszelkiej maść i angażowania środków zewnętrznych. Pomysł i wykonanie przy zaangażowaniu lokalnej społeczności i przyjaciół.


Agata Kotula - z wykształcenia historyk sztuki, członek ZPAP, od 5 lat prowadzi autorską pracownię JAgamakota na ul. Józefa11.


SZTUKA NA KÓŁKACH
Niedziela, 27.10.13 / godz. 11:00 – 12:45
Sztuka na kółkach to objazdowy projekt edukacyjny, polegający na organizowaniu w przestrzeni zabytków położonych w różnych miejscowościach, interaktywnych warsztatów z zakresu sztuk plastycznych, architektury, ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży szkolnej, mieszkańców, a także nauczycieli i animatorów kultury, którzy mogą dowiedzieć się w jaki sposób wykorzystywać lokalne zabytki w prowadzonych przez siebie zajęciach. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki i studio projektów kulturalnych PLENEROWNIA.
 

Barbara Łepkowska – rocznik ‘79. Ukończyła studia w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na kierunku Edukacja Artystyczna w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje w Studio Projektów Kulturalnych PLENEROWNIA, gdzie jest grafikiem komputerowym, fotografem, animatorem kultury, a także pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie jako przewodnik i warsztatowiec.

Katarzyna Wydra – rocznik ’80. Ukończyła historię sztuki na UJ oraz dziennikarstwo w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera. Od 2007 roku współtworzy studio projektów kulturalnych PLENEROWNIA, zajmuje się tam m.in. edukacją kulturalną, tłumaczeniem książek, opracowywaniem wydawnictw, dokumentacją i upowszechnianiem dziedzictwa kulturalnego. Od czasu do czasu pisuje reportaże, współpracując m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym”. 


KRAKÓW NIE KOŃCZY SIĘ NA WIŚLE, CZYLI CAŁE TO STOWARZYSZENIE PODGORZE.PL
Niedziela, 27.10.13 / godz. 13:00 – 13:45

Krótka opowieść o tym, czym jest Podgórze i dlaczego jest tak wyjątkowe, czyli historia miasta na prawym brzegu Wisły w pigułce oraz prezentacja działań Stowarzyszenia PODGORZE.PL przez jego członków.STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KLEPARZA I GARBAR "KRAKOWSKA FLORENCJA"
Niedziela, 27.10.13 / godz. 14:00 – 14:45
Prezentacja ma na celu zidentyfikować główne cele działania Stowarzyszenia oraz przedstawić metody ich realizacji. Mowa będzie przede wszystkim o miejscu Kleparza i Garbar na mapie Krakowa, imprezach realizowanych przez Stowarzyszenie w ciągu minionych 7 lat działalności, a także o wyzwaniach stojących przed organizacją, zgromadzonych doświadczeniach i planach na przyszłość.


 Dr Leszek Zaraska - prezes Stowarzyszenia, z wykształcenia chemik, z wyboru miłośnik historii i wszystkiego, co z Krakowem związane. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Krakowska Florencja”, przewodnik miejski po Krakowie.

Ryszard Rodzynkiewicz - wiceprezes Stowarzyszenia, absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja AWF w Krakowie. Zaangażowany w prace Stowarzyszenia od jego powstania. Oprócz Kleparza i Garbar interesuje się także krytyką filmową i scenopisarstwem, a jego pasją jest fantastyka naukowa.


REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH: SZANSE I ZAGROŻENIA
Niedziela, 27.10.13 / godz. 15:00 – 16:45

Pojęcie „rewitalizacja” zrobiło w ostatnich latach wielką karierę zarówno w dyskusjach naukowych, jak i w mediach, a także w kręgach samorządowych. Na czym więc powinno polegać prawidłowo, wieloaspektowo rozumiane przywracanie do życia zdegradowanych obszarów miejskich? Jakie są możliwe wymiary i efekty procesu rewitalizacji? Jakie problemy i wyzwania w tym zakresie widoczne są w ostatnich latach w miastach polskich? Przechodząc od teorii do praktyki programowania i wdrażania strategii rewitalizacji, posłużą przykłady wybranych dzielnic Krakowa.
 

Monika Murzyn-Kupisz doktor nauk ekonomicznych, magister nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz uniwersytetów w Brukseli, Tilburgu, Bilbao i Loughborough. Adiunkt w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO w Uniwersytecie Ekonomicznymw Krakowie, członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół społecznych i ekonomicznych problemów ochrony, interpretacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz rozwoju miast, a także rewitalizacji zdegradowanych obszarów śródmiejskich i środkowoeuropejskiego kontekstu ochrony dóbr kultury.


AKCJA POZIOMKA - W OBRONIE ZIELENI I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Niedziela, 27.10.13 / godz. 17:00 – 17:30
Akcja Poziomka - akcja społeczna zainicjowana przez grupę nieformalną Obywatel Mama i mieszkańców Krakowa w obronie zielonego sadu położonego tuż przy ujściu rzeki Wilgi. Sadu nie udało się uratować – zostanie zabudowany, ale został wynegocjowany kawałek zielonego terenu dla mieszkańców, gdzie powstanie ogród i miejsce inicjatyw twórczych. Obecnie stworzony został projekt ogrodu, który każdy będzie mógł współprojektować.


Justyna Krawczyk i Ania Valis - członkinie Obywatel Mama


101 MURALI DLA KRAKOWA
Niedziela, 27.10.13 / godz. 17:30 – 18:45

Odpowiemy na pytanie: dlaczego warto malować murale w Krakowie i zaproponujemy narysowanie własnego muralu na wstępnie przygotowanych szkicach ścian. Ponadto bardzo chętnie zaprosimy uczestników do działania w ramach naszej organizacji i oczywiście do dyskusji. 


Agnieszka Słabowska - współpomysłodawca projektu "101 Murali dla Krakowa". Organizator eventów, specjalista z zakresu marketingu, reklamy oraz public relations. Dyrektor ds. Promocji i Marketingu ogólnopolskiego magazynu studenckiego Podaj Dalej.

Weronika Wierzchowska - z zamiłowania fotograf. Działa w Krakowie oraz Warszawie na polu sztuki i kultury. Pasjonuje się Street Artem. Aktywnie uczestniczy w działaniach projektu "101 Murali dla Krakowa".

KĄCIK DZIECIĘCY

Jeśli chcecie mieć pewność, że Wasze pociechy znajdą miejsce na wymarzonych przez nich warsztatach - zgłoście ich udział za pomocą formularza.


CYRK RODZINNY
Sobota i Niedziela, 26-27.10.13 / godz. 10.00 – 10.45
Pyszna zabawa dla Dzieci i Rodziców! W trakcie warsztatów poznajemy : żonglowanie
piłeczkami, chusteczkami, obręczami, kręcenie talerzami, pojami, diabolo flower-stickami, oraz chodzenie na szczudłach, jazdę na monocyklu i "bańkotworzenie":-). U nas każdy ma swoje tempo zabawy i nauki - my to szanujemy. Nie stosujemy niezdrowej rywalizacji, a wyłącznie zdrowy doping, bo dzieci trzymają kciuki za swoich rodziców, natomiast rodzice śledzą postępy swoich pociech, niejednokrotnie wzajemnie udzielając sobie cennych wskazówek. Poznawanie dyscyplin cyrkowych - poza integracyjną stroną zabawy również wpływa pozytywnie na rozwój człowieka. Poprawia koncentrację , koordynację i pamięć ruchową. Podnosi samoocenę i uczy wytrwałości.Do tej pory z naszym Cyrkiem Rodzinnym zawitaliśmy na Bulwar Czerwieński w ramach Święta Dzielnicy I i Święta Rodziny Krakowskiej , do Parku Jordana w sobotnio-niedzielne przedpołudnia. Za nami cyrkowa feta w ramach SLOT Fest "Niezły cyrk !" i SLOT „Kavkaz", odwiedzamy również Dzieciaki w Szpitalu św. Ludwika przy ul. Strzeleckiej w Krakowie.

Ola Barczyk - teatrolog, pedagog cyrku i teatru, instruktor Symboliki Ciała i Improwizacji w Tańcu wg Metody Detlefa Kapperta, z najmłodszymi dziećmi pracuje metodą Weroniki Sherbourn. Na co dzień pracuje w SCKM.

Tadeusz Dylawerski - mim, pedagog cyrku, aktor Teatru Figur Kraków. Na co dzień pracuje w SCKM.

WARSZTATY Z RYSOWANIA: SLOT - KRAKÓW - "JA" - TUTAJ
Sobota, 26.10.13. / godz. 11.00 - 12.45
Dzieci zobrazują, jak widzą siebie i festiwal. Będzie to swoisty rodzaj dokumentu z obecności na festiwalu.


Mila Gromysz - studentka kierunków ścisłych na Akademii Górniczo-Hutniczej, częściej rozwijająca się na polu nauk artystyczno-humanistyczych. Obecnie dziennikarka Radio "Nowinki" Politechniki Krakowskiej, członek Filmoznawczego Koła Naukowego AGH, pisząca do portalu KrakowskaScenaMuzyczna.pl

IMPROWIZACJA TEATRALNA
Sobota, 26.10. 13. / godz. 13.00 – 14.45
Zajęcia, które dzieci kochają, a rodzice chwalą, czyli improwizacje teatralne, ćwiczące kreatywność pociech. Porzućmy ograniczenia, poczujmy się swobodnie! Zajęcia będą przeplatane grą w skojarzenia, zabawą ruchową i elementami improwizacji. Dzieci poznają także zasady partnerstwa i pracy w grupie.


Mila Gromysz - studentka kierunków ścisłych na Akademii Górniczo-Hutniczej, częściej rozwijająca się na polu nauk artystyczno-humanistyczych. Obecnie dziennikarka Radio "Nowinki" Politechniki Krakowskiej, członek Filmoznawczego Koła Naukowego AGH, piszcząca do portalu KrakowskaScenaMuzyczna.pl

FANTAZYJNE ANIMACJE - ŚWIAT ZWIERZĄT
Sobota, 26.10.13 / godz. 15.00 – 16.45
Warsztaty dla dzieci od 3 roku życia. Na warsztatach odkryjemy tajemniczy świat zwierząt.
Każde dziecko przeistoczy się w ulubionego zwierzaka, za pomocą farb i kredek do malowania twarzy.Ponadto używając balonów do modelowania, uczestnicy samodzielnie wykonają ulubionego pupila, tworząc wspólnie balonowe ZOO!

Justyna Duc - z wykształcenia pracownik socjalny, z zamiłowania do dzieci - animatorka zabaw dziecięcych. Z myślą o dzieciach i ich rodzicach aktywnych zawodowo, założyła Agencję Opiekunek i Animatorek „Cud Niania”. Praca z dziećmi jest dla niej ogromną przyjemnością, poczuciem satysfakcji i przede wszystkim życiowym powołaniem. Warsztaty poprowadzi wraz ze współpracującymi z agencją opiekunkami i animatorkami zabaw.

ORIGAMI - CUDA Z PAPIERU
Sobota, 26.10.13 / godz. 17.00 – 18.45
W tłumaczeniu z japońskiego "origami" oznacza "złożony papier" i tym właśnie będziemy się zajmować. Praktyczne zastosowanie papieru. Bardzo dobry sposób na kreatywne spędzenie czasu z dzieckiem.


Patrycja Kłos - składanie origami uważa za świetny sposób spędzania wolnego czasu. Gdy brakuje pomysłów zawsze jest papier!

PROJEKTUJEMY LAMPIONY
Niedziela, 27.10.13 / godz. 11.00 - 12.45

Na warsztatach uczestnicy będą mieli okazję zaprojektować, skonstruować i ozdobić lampion w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Gotowy lampion można powiesić jak i postawić, a z pewnością zajmie on honorowe miejsce w pokoju właściciela.Weronika Nowak-Planta, Agnieszka Dziadecka - Poliloli to animacja, zajęcia plastyczne, teatralne oraz rękodzieło. To przede wszystkim wspaniałe warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszym celem jest zapewnienie najmłodszym wspaniałej zabawy i odpowiedniej opieki podczas urodzin, ich czasu wolnego lub tego spędzonego w przedszkolu czy szkole. Szeroka oferta warsztatów jaką proponujemy to między innymi: zajęcia plastyczne, ceramika, rękodzieło, zajęcia artystyczno - literackie, zajęcia z elementami języków obcych i wiele więcej. Ponad wszystko zapewniamy maluchom fantastyczne i niezapomniane chwile. Rodzicom chętnie podsuwamy nowe pomysły na zabawy z dzieciakami.

Dodatkowo oferujemy warsztaty z rękodzieła dla całkiem dużych uczestników aby i oni mogli wykonać niepowtarzalne przedmioty.

Oferta skierowana jest do wszystkich którzy pragną nieustannie się rozwijać. Pragniemy bowiem nie tylko zapewnić dzieciom różnorodność zajęć, ale przede wszystkim przyczynić się do ich prawidłowego rozwoju oraz poszerzania kręgu zainteresowań.

Poliloli to kreatywne warsztaty, które uczą, bawią, rozwijają!


TEKTUROWE MIASTO
Niedziela, 27.10.13 / godz. 13.00 – 14.45

Warsztaty Eko, na których uczestnicy będą mieli okazję zbudować niepowtarzalną konstrukcję z dużych tekturowych "klocków". Kolejnym etapem pracy będzie ozdabianie – malowanie wybudowanej budowli. Warsztaty to świetna okazja do ćwiczenia wyobraźni, kreatywnego działania i oczywiście doskonałej zabawy.


Weronika Nowak-Planta, Agnieszka Dziadecka - Poliloli to animacja, zajęcia plastyczne, teatralne oraz rękodzieło. To przede wszystkim wspaniałe warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszym celem jest zapewnienie najmłodszym wspaniałej zabawy i odpowiedniej opieki podczas urodzin, ich czasu wolnego lub tego spędzonego w przedszkolu czy szkole. Szeroka oferta warsztatów jaką proponujemy to między innymi: zajęcia plastyczne, ceramika, rękodzieło, zajęcia artystyczno - literackie, zajęcia z elementami języków obcych i wiele więcej.

POMYSŁOWE KARTKI OKOLICZNOŚCIOWE
Niedziela, 27.10.13 / godz. 15.00 – 16.45

Kreatywne tworzenie laurek oraz kartek okolicznościowych przy zastosowaniu różnorodnych materiałów.Joanna Salamon - jest animatorem dziecięcym, zajmuje się organizowaniem kreatywnych warsztatów plastycznych i artystycznych dla dzieci.


ZABAWY ZE ŚWIATŁEM
Niedziela, 27.10.13 / godz. 17.00 – 18.45

Podczas zajęć zostanie zaprezentowanych kilkanaście doświadczeń z dziedziny optyki, m. in.: mieszanie barw - trzy źródła światła, świat do góry nogami czyli zabawy z soczewkami. Odpowiemy także na pytania: czy zielone może być czarne, czym się różni żarówka od laser i czy można zobaczyć niewidzialne.


dr Witold Zawadzki - pracownik naukowy Instytutu Fizyki UJ. współorganizator Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "Świetlik" oraz Konkursu Fizycznego "Lwiątko". Doświadczenie: prowadzenie wykładów i warsztatów przyrodniczych oraz z fizyki na Uniwersytecie Dzieci, Jasielskim Uniwersytecie Dzieci, Małopolskiej Nocy Naukowców, Festiwalu Nauki, Fete de la Science (Francja).

WARSZTATY KUGLARSKIE

KIJOWE WARSZTATY Z KOŃCÓWKĄ ALFABETU
Sobota, 26.10.13 / godz. 11.00 – 12.45
Celem warsztatów jest nauczenie uczestników absolutnych podstaw manipulacji kijem. Podczas warsztatów uczestnicy poznają techniki takie jak ósemka, duże koło, snake, tarcza oraz wiele innych. Przewidujemy zapewnienie sprzętu podczas warsztatów, prosimy jednak o przyniesienie własnych kijów.

Jakub "Yameso" Świderski - przygodę z kijem zaczął ponad 7 lat temu. Obecnie występuje jako solista i uczestniczy w konkursach odnosząc liczne sukcesy. Od kilku lat prowadzi bloki warsztatowe na tematycznych festiwalach oraz utrzymuje stronę internetową Kijowa.pl, która uczy i promuje tą właśnie dziedzinę kuglarstwa.
Dorota "Zielona" Glabian - przygodę z kuglarstwem rozpoczęła nieco ponad 2 lata temu ucząc się podstawowych tricków na kiju od miotły. Aktualnie specjalizuje się w wachlarzach i dwóch kijach. W 2013 roku zaczęła startować w konkursach fireshow i zdobyła pierwsze miejsce w kategorii solistów na festiwalu FROG w Gdyni.


PODSTAWY ŻONGLERKI
Sobota, 26.10.13 / godz. 11.00 – 12.45
Zapraszamy na warsztaty żonglowania trzema piłkami dla laików. Nie takie łatwe na pierwszy rzut oka, ale spróbujemy. Beztroska zabawa w postaci machania rękami, skłonów i rozwijania połączeń mózgowych.

Marcin Kościelny, Monika Kubowicz - zajmują się żonglowaniem od 8 lat. Takie hobby, czasem praca. Rzucają i toczą: trzema, czterema, pięcioma, kręglami, kulkami, tym co wpadnie w ręce... lub w nogi.


WACHLARZE TECHNICZNE
Sobota, 26.10.13 / godz. 13.00 – 14.45
Izolacje, antyspiny i wyrzuty to słowa, które do tej pory rzadko używa się w odniesieniu do wachlarzy, przynajmniej w Polsce. Celem warsztatu z wachlarzy technicznych jest udowodnienie, że są one sprzętami, które dzięki swojej geometryczności mają bardzo duże możliwości, a także są bardziej efektowne niż kij, czy poi.

Dorota Glabian - zielona, świeża studentka, mieszkająca we Wrocławiu. Kuglarstwem zajmuje się od trochę ponad 2 lat, techniczne wachlarze męczy od grudnia 2012 roku. Zdobywczyni pierwszego miejsca w kategorii solistów i solistek podczas konkursu FROG 2013.


WARSZTATY HULA-HOOP
Sobota, 26.10.13 / godz. 13.00 – 14.45

Nauka tańca z hula-hoop dla każdego od tych kompletnie zielonych po nieźle zakręconych!

Ilona Kędracka - świeżo upieczona studentka AGH, zakręcona na punkcie hula-hoop (którym zajmuje się od 2 lat), poezji, tańca, handmade i... nauk ścisłych.


MONOCYKL DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Sobota, 26.10.13 / godz. 13.00 – 14.45
Warsztaty z okiełznania mono-stwora. Monocykl (jedno kołowy rower) często kojarzony jest przede wszystkim z cyrkiem, jednak w wielu krajach (USA, Japonia, Wielka Brytania, Niemcy) jest popularnym środkiem sportu i rekreacji.

Warsztaty poprowadzi Damian „Dylan” Borowski


BUUGENG BEGINNER
Sobota, 26.10.13 / godz. 15.00 – 16.45
Warsztaty z podstaw manipulacji buugengami, skupiające się na technice trzymania oraz podstawach utrzymywania płaszczyzn, przejść i prostych trickach tak, żeby w możliwie łatwy sposób przejść najtrudniejszy, czyli pierwszy etap nauki.

Łukasz Pieczykolan, aka Jezus - zajmuje się kuglarstwem od przeszło 4 lat, buugengami od dwóch. Łukasz występuje w poznańskiej grupie Spin me. Stara się prowadzić warsztaty zarówno w Poznaniu, gdzie zazwyczaj mieszka, jak i na festiwalach. W wolnych chwilach robi sprzęt, majsterkuje i uczy się różnych dziwnych rzeczy. Lubi ananasy i naleśniki, ale nie naraz.


POI - POZIOM PODSTAWOWY I ŚREDNIOZAAWANSOWANY
Sobota, 26.10.13 / godz. 15.00 – 16.45
Gdy dwie poi to za mało, sięga się po drastyczne środki...

Sebastian Frodyma "Paroowa" - sięgnął po drastyczne środki..


FREERUN
Niedziela, 27.10.13 / godz. 11.00 – 12.45
Będą to warsztaty związane freerunem, dosyć młodą dyscypliną w Polsce (jest to połączenie parkoura i akrobatyki wyczynowej) polegająca na pokonywaniu danej trasy w jak najefektowniejszy sposób. Przedstawimy założenia freerunu, pokażemy garstkę naszych umiejętności nabytych przez lata treningu i postaramy sie nauczyć nowe osoby podstawowych elementów, od których każdy z nas zaczynał na początku. Chcemy także zachęcić osoby początkujące do dalszych treningów.

Mateusz Zieliński - trenuje freerun od 5 lat. Stara się utrzymywać w czołówce, jeździ na zloty po całej Polsce. Freerun jest całym jego życiem i stara się każdą wolną chwilę poświęcać na treningi i własny rozwój. Freerun pozwala mu na wyrażanie siebie poprzez ruchy oraz na zmierzenie się z samym sobą i ze swoimi lękami. Zawsze stara się wkładać całe serce w to, co robi i po prostu bawi sie tym.


PASSING - ŻONGLERKA WIELOOSOBOWA
Niedziela, 27.10.13 / godz. 11.00 – 12.45
Passing to żonglowanie we dwoje lub więcej osób, które stale rzucają maczugi między sobą. Taka zabawa daje ogrom możliwości, a niektóre z nich nie wymagają więcej umiejętności od najbardziej podstawowej żonglerki trzema przedmiotami. Na naszych zajęciach skupimy się na passingu maczugami, którymi będzie okazja nauczyć się posługiwać na wcześniejszych warsztatach "podstawy żonglerki". Poziom dopasujemy do uczestników - zapraszamy zarówno początkujących jak i zaawansowanych.

Monika Kubowicz, Marcin Kościelny, Dmytro Suvorov - żonglerka to ich hobby. Trenują razem regularnie w SCKMie od roku. Od niedawna pod okiem wschodniego mistrza. Prowadzą również warsztaty z podstaw żonglerki. Chcą podzielić się tajnikami, które poznali, a także wieloletnim doświadczeniem w rzucaniu czym popadnie.


SLACKLINE
Niedziela, 27.10.13 / godz. 11.00 – 12.45
Chętni będą mogli spróbować swoich sił w chodzeniu po linie (taśmie slackline). Naukę ułatwią wskazówki i pomocne w utrzymaniu równowagi ramię.


Adam Gawron - student trzeciego roku studiów informatycznych na Politechnice Śląskiej. Kuglarstwem zajmuje się hobbystycznie już od około 6 lat.FLOWERSTICK
Niedziela, 27.10.13 / godz. 13.00 – 14.45

Warsztaty rzucania kwiatowymi kijkami - od podstaw po wspólne wymyślanie tricków.

Krzyś Czarski - złote dziecko polskiego kuglarstwa, tradycyjny prowadzący flowerstickowych warsztatów na slocie. Kwiatowe kijki zabrały mu 9 lat życia.


KONTAKTOWI LUDZIE
Niedziela, 27.10.13 / godz. 13.00 – 14.45
Warsztaty z kontaktu na kiju. Dla zaawansowanych a także początkujących osób w tej dziedzinie manipulacji kijem. Nauka technik: Steve, Angel, SNES, Fishtail, Matrix. Dla zainteresowanych kilka technik z DragonStaffa. Wymagania: własny, w miarę prosty kij.

Jakub "Yameso" Świderski - przygodę z kijem zaczął ponad 7 lat temu. Obecnie występuje jako solista i uczestniczy w konkursach odnosząc liczne sukcesy. Od kilku lat prowadzi bloki warsztatowe na tematycznych festiwalach oraz utrzymuje stronę internetową Kijowa.pl, która uczy i promuje tą właśnie dziedzinę kuglarstwa.


SZCZUDLARZ OD PODSTAW
Niedziela, 27.10.13 / godz. 13.00 – 14.45
Na warsztatach nauczycie się chodzić, skakać i biegać na szczudłach pod okiem najlepszych z najlepszych szczudlarzy w Europie Wschodniej.

Jeremiasz Aftyka - szczudlarz z 3-letnim doświadczeniem. Od 2 lat prowadzi warsztaty, założyciel drużyny piłki nożnej na szczudłach w Sochaczewie, w ramach akcji charytatywnej przeszedł 400km na szczudłach z Sochaczewa do Gdyni.
Karina Rosiak - szczudlarz z rocznym, ale za to burzliwym doświadczeniem. Pokaże jak chodzić na szczudłach i przeżyć :)

Grzegorz Zażdżyk - Szczudlarz z rocznym doświadczeniem. Cuda na kiju zaczął z górnej półki inicjując i realizując się jako członek dwuosobowej ekipy (fb) ,,Do Gdyni na szczudłach''


DIABOLO
Niedziela, 27.10.13 / godz. 15.00 – 16.45
Jak kręcić diabolo, żeby zaczęło kręcić Ciebie. Poziom każdy z zakazem wstępu dla Azjatów.

Jacek Kwapiński - no już parę lat będzie zarówno diabolowania, kuglarzenia jak i jeżdżenia na SLOTy. I do tej pory mu się nie znudziło.


PARTNER POI
Niedziela, 27.10.13 / godz. 15.00 – 16.45
Dwie osoby i dwie.. trzy... cztery pojki! Co może z tego wyjść? Zaprezentujemy Wam partner poi - taniec z poi dla dwojga :] Wejdziemy w interakcję, splączemy ręce, pojki oraz półkule mózgowe. Zapraszamy do poznania technik, które pozwolą urozmaicić Wasze ogniowe (i nie tylko) choreografie.
Warsztaty są kierowane do osób, które kręcą pojkami przynajmniej na poziomie podstawowym.

Kinia i Matylda - kuglarzą od paru ładnych lat, a od tego roku występują razem. Poi to jedna z ich największych pasji. Starają się podchodzić do nich niestandardowo, szukać nowych dróg, nowych tricków oraz - w partner poi - nowych sposobów na interakcję.


ŻONGLERKA KONTAKOWA - PODSTAWY
Niedziela, 27.10.13 / godz. 17.00 – 18.45
Żonglerka kontaktowa jest bardzo rzadko spotykaną formą żonglerki, polega na toczeniu po ciele oraz balansowaniu różnymi przedmiotami. Podczas warsztatów przedstawione zostaną techniki z wykorzystaniem kul oraz sposoby ich nauki.

Jerzy Kozłowski - jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich żonglerów. Specjalizujący się w solowych pokazach fireshow z wykorzystaniem różnego rodzaju kijów. Sztukami żonglerskimi zajmuje się od wielu lat. Czas ten poświęcił na rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi sprzętami żonglerskimi takimi jak: kule do żonglerki kontaktowej, buugengi, maczugi oraz oczywiście kije. Brał udział w wielu pokazach oraz warsztatach odbywających się na terenie całej Polski, dzięki czemu, zdobył duże doświadczenie sceniczno-choreograficzne. Jednym z największych jego dotychczasowych osiągnięć była kwalifikacja do półfinałów II edycji programu „Mam Talent” emitowanego w telewizji TVN.


BALONOWE KREACJE
Niedziela, 27.10.13 / godz. 17.00 – 18.45
Nauczymy was skręcania z podłużnych balonów zwierząt, kwiatków, szabli i innych przedmiotów.

Grzegorz Szutra - animator pełną gębą ;-) Chcesz wiedzieć więcej zapraszam na warsztat.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

GARNCARSTWO
Sobota, 26 października 2013 / godz. 11:00-12:45
Toczenie na kole garncarskim – gra wstępna :)


Wilhelm Bąk - zajmuje się ceramiką od piętnastu lat. Toczy na kole trzeci rok. Ciągle uczy się...


BRANSOLETKI MAKRAMOWE
Sobota, 26 października 2013 / godz. 11:00-12:45
Warsztaty będą prezentować sposób wyplatania bransoletek makramowych. Makrama to technika splotu, którą wykorzystuje się do robienia biżuterii ale i również do tworzenia dekoracji.


Agnieszka Czubała - zajmuje się 5 lat lepieniem z modeliny i różnymi technikami tworzenia biżuterii. Tworzy głównie biżuterię, a także czasami dekoracje dla domu. Jej biżuteria jest wyjątkowa i niepowtarzalna, a na dodatek można ją wykonać w bardzo łatwy sposób.


NARYSUJ SKLEPIENIE GOTYCKIE W PERSPEKTYWIE
Sobota, 26 października 2013 / godz. 13:00 – 14:45
Podczas warsztatów narysujemy sklepienie gotyckie w perspektywie. Zajęcia poprzedzone będą krótką prezentacją na temat stylu gotyckiego w architekturze sakralnej. Trudno opisać ten fenomen jakim były te niesamowite konstrukcje gotyckich katedr budowane na wysokość dochodzącą czasem do stu metrów, w czasach gdzie nie było jeszcze zaprawy murarskiej! Postaram się je przedstawić jako ultranowoczesne konstrukcje, które można porównać do statków kosmicznych. Będę także rysował i pokazywał, a następnie to Wy będziecie rysowali.


Krzysztof Wójcik – architekt i pedagog. Podczas warsztatów będzie mu pomagała Anna Marszałek – architektka, właścicielka studia rysunkowego narysowani.pl


KALEJDOSKOPY!
Sobota, 26 października 2013 / godz. 13:00 – 14:45

Kalejdoskop na KalejdoSLOT! Każdy uczestnik warsztatów zrobi własny kalejdoskop z elementów powszechnie dostępnych - potem będzie mógł uczyć innych, a inni innych i świat zapełni się pięknem niepowtarzalnych obrazków, które mogą cieszyć tylko jednego odbiorcę naraz :)


Sara Korzec - studentka architektury i urbanistyki, lubi wszystko, co wykonane rękami oraz zabawę przestrzenią.

Kinga Krupska - studentka edukacji artystycznej oraz architektury krajobrazu, inżynier ogrodnictwa, ukończyła II stopień Chrześcijańskiej Szkoły Teatru Ruchu; lubi rękodzieło, a szczególnie, gdy bawi się ceramiką.


WARSZTATY MOZAIKI
Sobota, 26 października 2013 / godz. 15:00 – 16:45

Na warsztatach ozdobimy metodą mozaiki drobne przedmioty. Wykorzystując kolorowe szkło, fragmenty porcelany, koraliki ułożymy misterne wzory i zatopimy je w masie gipsowej.


Joanna Szeląg – pedagog, animator kultury, od 16 lat prowadzi zajęcia i warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Dorota Małysa – pedagog, plastyk, od 7 lat prowadzi pracownię ceramiki i witraży SCKM, od 19 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą.


HANA KANZASHI - JAPOŃSKIE KWIATOWE SPINKI
Sobota, 26 października 2013 / godz. 15:00 – 16:45

Hana Kanzashi to japońskie ozdoby do włosów w kształcie kwiatów, wykonane z materiału. Jeśli i Ty chcesz poznać tajniki robienia kwiatów kanzashi to te warsztaty mogą Ci pomóc.


Kinga ''Iwakito'' Kuźniar – poza robieniem spinek, zajmuje się też wieloma sprawami związanymi z krajem Kwitnącej Wiśni, także tamtejszym tańcem.


CHAINMAIL MAKING
Sobota, 26 października 2013 / godz. 17:00 – 18:30

Wprowadzenie do liczącej 2500 lat techniki tworzenia łańcuchów oraz zbroi z kółek. Podczas warsztatów zostaną przedstawione podstawowe rodzaje łańcuchów, z których potem powstają kolczugi. Warsztaty będą zmierzać do nauki prostych, europejskich wzorów oraz jednego lub dwóch bardziej zaawansowanych. Plecenie kolczug przydać się może nie tylko odtwórcom historycznym. Ozdobne łańcuchy wyglądają bardzo dobrze przy sprzęcie do fireshow, a płaty tkaniny kolczej mogą się przydać na przykład do cosplaya albo modyfikacji strojów.


Łukasz Pieczykolan, aka Jezus - jest poznańskim kuglarzem, studiuje filozofię, a w międzyczasie uczy się różnych dziwnych, mniej i bardziej przydatnych umiejętności. Robi sprzęt do kuglarzenia i fireshow, elementy strojów i ciągle eksperymentuje z tym, co można zrobić tanim kosztem i przy odrobinie wysiłku.


BODY ART
Niedziela, 27 października 2013 / godz. 11:00 – 12:30

Podczas warsztatu nauczymy się nowej formy ekspresji własnej twórczości - malowania na ciele traktowanym jako forma sztuki malarskiej. Poruszony będzie także wątek historii sztuki - malowania na ciele w kulturach różnych narodów. Chodzi głównie o wyraz siebie, malowanie intuicyjne na ciele, poszerzenie swojej wyobraźni. Malarstwo wielowymiarowe na ciele to mandala kształtów i kolorów układająca się w kwiaty, wzory i abstrakcyjne formy. Każdy uczestnik będzie miał możliwość stworzyć swoje własne żywe dzieło sztuki. pod koniec warsztatów odbędzie się sesja zdjęciowa


Agnieszka Zerka - dwudziestoletnia artystka zajmująca się bodyartem, bodypaintingiem i face paintingiem oraz fotografią. Na co dzień przygotowuje się do roli przyszłej mamy oraz zajmuje się rozwojem osobistym ;)


LALKI W STROJACH KRAKOWSKICH
Niedziela, 27 października 2013 / godz. 11:00 – 12:30

Podczas SLOT Festu nie zabraknie Tradycji. Na warsztatach z ŻyWą Pracownią poznamy tradycyjny strój krakowiaków zachodnich. Dowiemy się, czym jest rogatywka, sukmana i zapaska. Dlaczego korale są koloru koralowego i ile krów można było kupić za jeden, taki prawdziwy sznur korali. Pod okiem instruktorki z ŻyWej Pracowni własnoręcznie wykonamy szmacianą laleczkę, ubraną w tradycyjny strój krakowski.


Małgorzata Warchoł - współtwórczyni ŻyWej Pracowni, instruktorka rzemiosła artystycznego, architekt krajobrazu, dyplomowana rzemieślniczka. Podróżując po świecie zawsze interesowała ją tradycja i kultura miejsc, które odwiedzała. Teraz zajmuje się tradycją i kultura swojego rodzimego kraju, prowadząc warsztaty tradycyjnego rzemiosła w ŻyWej Pracowni na krakowskim Kazimierzu.


KWIATOWE UKŁADANKI
Niedziela, 27 października 2013 / godz. 13:00 – 14:45

Postaramy się stworzyć niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju kompozycje kwiatowe. Bukiety, dekoracje, wianki. Wykorzystamy do tego świeże kwiaty cięte, susz oraz kolorowe liście. Każdy uczestnik proszony jest o przyniesienie sekatora oraz ewentualnego naczynia (koszyczka), w którym chciałby zrobić dekoracje.


Anna Karlińska - absolwentka Sztuki Ogrodowej na Uniwersytecie Rolniczym, projektantka ogrodów.


MALOWANIE BROSZKI - MATRIOSZKI
Niedziela, 27 października 2013 / godz. 13:00 – 14:45

Warsztaty polegają na poznaniu tajników wykonywania biżuterii artystycznej, ręcznie malowanej. Do zadania będzie należeć wykonanie broszki o bazie drewnianej na podstawie przygotowanego wzoru lub własnego pomysłu za pomocą farb akrylowych. Takie spotkanie to dobra okazja, aby poznać pracę twórców rękodzieła oraz być może odkryć w sobie nową pasję lub hobby.


Monika Panek - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Artystka, malarka i miłośniczka biżuterii handmade.


ARABSKIE INSTRUMENTY PERKUSYJNE
Niedziela, 27 października 2013 / godz. 15:00 – 16:45

Warsztaty z grania na takich instrumentach jak darbuka, riqq czy daf. Technika gry, rytmika Bliskiego Wschodu, wspólne muzykowanie :)


Patryk Zakrzewski - student Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie instrumentów perkusyjnych. Grał m.in. z Qferau, Piotrem Luczykiem, Wojtkiem Myrczkiem, Adamem Kosewskim, Jerzym Główczewskim, Pawłem Tomaszewskim. Uczeń światowej sławy perkusisty indonezyjskiego pochodzenia Nippy-ego Noya'i.


ZRÓB SOBIE ANIOŁA
Niedziela, 27 października 2013 / godz. 15:00 – 16:45

Warsztaty z szydełkowania, kilka modeli aniołków do samodzielnego wydziergania.


Dorota Adamczyk - Starsza Pani, wie wszystko i umie wszystko, w wolnych chwilach sprząta, pierze, prasuje, gotuje, organizuje wycieczki rowerowe, kupuje ciuchy przez Internet i wychowuje 24-letnie dziecko. Przeciwna biernej konsumpcji, dlatego uważa, że człowiek powinien też tworzyć.


ZE ŚMIETNIKA DO KIESZENI. ZRÓB SOBIE PORTFEL!
Niedziela, 27 października 2013 / godz. 17:00 – 18:30

Uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie wykonać portfel z kartonu po mleku lub soku. Wykonanie portfela zajmuje około 10 minut, a sprawia, że tetrapakowe opakowanie jest w użyciu przez kolejne 4 miesiące (w zależności od użytkownika). Wierzymy w recycling bezpośredni!

Jesteśmy wytwórcami z Wytwórni. Wytwarzać można ze wszystkiego, również z tetrapakowych opakowań (http://wytworniakrakow.pl).


WARSZTATY SUTASZ
Niedziela, 27 października 2013 / godz. 17:00 – 18:30

Już kolejny raz na SLOT Feści w Krakowie warsztaty z pracochłonnej techniki wykonywania biżuterii ze sznurków sutasz, żyłki i różnorodnych koralików. Kto zna i umie nauczy się więcej, kto nie wie z czym to się je nauczy się i wciągnie.


Warsztaty poprowadzi młodsza siostra Gawlik – Kaśka. Z sutaszem zaprzyjaźniona już kilka lat za sprawą starszej siostry, z którą prowadzi razem bloga i wystawia swoje rzeczy tu i tam. Więcej naszych prac można podglądać na naszym blogusoutache-mk.blogspot.com