poniedziałek, 31 stycznia 2011

5. SLOT Fest CYGANIE

Na wiosnę zmieniamy organizację czasową - SLOT Fest wypełni tym razem pełne dwa dni!
26. marca 2011 r. (sobota)
od 11:00 dokądkolwiek
27. marca 2011 r. (niedziela)
od 11:00 do 20:00