sobota, 1 września 2012

Organizacja państwa Hetytów, dawnych mieszkańców Anatolii


Kamil Steblik – ukończył historię na Uniwersytecie  Jagiellońskim. Na co dzień pracuje jako nauczyciel historii w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Jego zainteresowania koncentrują się wokół monarchii hellenistycznych, ich organizacji oraz wzajemnych stosunków.

CZAS sobota, 13.00–14.00