poniedziałek, 15 lipca 2013

STREFA MIEJSKA


CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL 
Sobota, 26.10.13 / godz. 11:00 – 11:45  

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL jest stowarzyszeniem działającym od 2004 roku. Głównym celem jest jak najbardziej efektywna i profesjonalna praca z beneficjentami realizowanych programów. Misją CPES PARASOL jest szerzenie wiedzy na temat problemów i kwestii społecznych oraz działalność profilaktyczna w tym zakresie. Obecnie CPES PARASOL prowadzi działania skierowane do różnych grup społecznych. Wszystkie programy realizowane są przy użyciu metody pracy w terenie.
W 2005 roku na zlecenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży w Krakowie CPES PARASOL przeprowadziło badania, których celem było ustalenie skali i specyfiki zjawiska Dzieci Ulicy na terenie miasta. Efektem tego było stworzenie programu Rakowicka 10, który zainicjował nową formę pracy socjalnej z młodzieżą na terenie Krakowa poprzez wdrożenie pracy w terenie (streetworkingu). Zadaniem zespołu pracowników jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z dziećmi, młodzieżą w ich środowisku, ich rodzinami i instytucjami, które z nimi współpracują. Realizacja zadań pracowników terenowych wspierana jest poprzez ofertę placówek stacjonarnych Centrum Rakowicka 10 i Izaaka 5.


W działania CPES PARASOL od lat zaangażowani są pracownicy socjalni, psychologowie, certyfikowani specjaliści z zakresu terapii uzależnień, pedagodzy ulicy, certyfikowani edukatorzy HIV/AIDS, specjaliści do spraw terapii rodzin.


KIERUNEK WSCHÓD FUNDACJA PROUKRAINA: EDUKACJA, WOLONTARIAT, POMOC MATERIALNA
Sobota, 26.10.13 / godz. 12:00 – 12:45

Jeśli interesujecie się wolontariatem, pracą z osobami narażonymi na społeczne wykluczenie oraz chcecie posłuchać o małych cudach, które mają miejsce codziennie dzięki wspólnej pracy bardzo różnych ludzi, zapraszamy! Podczas spotkania będziemy starali się zaprezentować najciekawsze projekty Fundacji Przyjaciół Ukrainy proUkraina realizowane z naszymi wschodnimi partnerami, opowiedzieć o naszych przygodach i lekcjach życia związanych z wyjazdami na Ukrainę, zaprezentować naszą wizję skutecznej pomocy w tym rejonie.


Ania Grzelak - współpracuje z Fundacją od początku jej powstania. Należy do zespołu strategicznego organizacji. Pierwszy raz wyjechała na wolontariat do Domu Św. Marcina w Fastowie w 2009 roku. W pracy zawodowej i organizacjach pozarządowych angażuje swoje siły i umiejętności realizując projekty edukacyjne na rzecz osób narażonych na społeczne wykluczenie. Na co dzień pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie jako edukator muzealny. Lubi góry i miękką trawę pod stopami.

Karolina Roślewska - współpracuje z Fundacją od ponad roku, zakochała się w Fastowie od pierwszego wejrzenia, pisała pracę magisterską na temat wychowania przez spotkanie w Domu św. Marcina w Fastowie, koordynowała na Ukrainie akcję Podaruj Wakacje 2013. Pracuje z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, m. in. w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w Katowicach. Pasjonatka filmów studyjnych, gór i Coca-Coli.

Katarzyna Twardzik – współpracuje z Fundacją od początków jej istnienia, a może nawet i wcześniej. Należy do zespołu strategicznego organizacji. Ukrainistka, zakochana w Ukrainie i – rzecz jasna – Fastowie! Na co dzień analityk handlu detalicznego. W wolnym czasie zajmuje się jogą i ogląda dobre filmy.

KRAKOWSKIE POWIETRZE - JAK MOŻEMY MU POMÓC?  
Sobota, 26.10.13 / godz. 13:00 – 13:45  

Przedstawimy prezentacje na temat krakowskiego smogu. Na czym polega problem, jakie są skutki zdrowotne i możliwe rozwiązania problemu. Chcielibyśmy także zachęcić do przyłączenia się do podpisywania petycji, a także zorganizować akcję: „Wyślij maila do radnego", która będzie miała na celu wywarcie presji na decydentach.

 
Jakub Jędrak i Magdalena Kozłowska - członkowie Krakowskiego Alarmu Smogowego.


KRAKOWSKI BANK GODZIN - CZAS TO PIENIĄDZ 
Sobota, 26.10.13 / godz. 14:00 – 14:45  

Chcemy przedstawić naszą inicjatywę: bank czasu. Opowiemy o tym, jak on działa, kto może dołączyć, jakie mamy usługi w banku i czego potrzebują nasi bankowicze.


Irek Bilski - na co dzień pracuje w firmie na etacie, po godzinach uczestnik Banku Godzin. Nasz Wujek Dobra Rada. Spec od fotografii i projektowania graficznego. W banku też uczy gry na gitarze :)


MIASTO I MIEJSKOŚĆ W TEORII I PRAKTYCE
Sobota, 26.10.13 / godz. 15:00 – 16:45  

Wykład dotyczył będzie podstaw teoretycznych socjologii miasta i historii dyscypliny, a także analizowane będą z jednej strony przyczyny i konsekwencję kryzysu miast (suburbanizacja urban sprawl, gettoizacja, gentryfikacja), z drugiej natomiast strony procesy związane z odrodzeniem miejskim (rewitalizacja, miasta kreatywne, ruchy miejskie).


dr Paweł Kubicki - socjolog i antropolog kultury, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ. Pracował w wielu międzynarodowych zespołach badawczych poświęconych problematyce miejskiej, między innymi: „Ethnological Understanding of Cultural Diversity in Central European Urban Spaces”, „La Place un patrimoine europée, The Square: a European Heritage”. W latach 2008-2010 wspólnie z M. Galentem prowadził badania nad polskim nowym mieszczaństwem w ramach grantu „RECON Reconstituting Democra¬cy in Europe”. Autor książki Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości (2010) oraz raportu Nowi mieszczanie w nowej Polsce (2011).


DOBRE PRAKTYKI: NOWA KRUPNICZA 
Sobota, 26.10.13 / godz. 17:00 – 17:45

Działanie oddolne na rzecz poprawy jakości przestrzeni wspólnych.


Paweł Chlebicki -architekt, prowadzi własną pracownię projektową. Działa w kolektywie Archi Typy, z który włącza się w inicjatywy oddolne związane z przestrzenią miejską i urbanistyką.

DOBRE PRAKTYKI: UL. JÓZEFA
Sobota, 26.10.13 / godz. 18:00 – 18:45
Artystyczne wydarzenia na ul. Józefa: święta ulicy, happeningi, koncerty, fireshow, teatrzyki dla dzieci,uliczne malowanie obrazów, wystawy fotografii...
Społeczne wydarzenia: protest przeciw gentryfikacji ulicy a tym samym w obronie zachowania artystycznego charakteru ulicy.
Metody organizacji tych wydarzeń czyli wszystko we własnym zakresie bez wiedzy i zgody UMK, bez dofinansowań wszelkiej maść i angażowania środków zewnętrznych. Pomysł i wykonanie przy zaangażowaniu lokalnej społeczności i przyjaciół.


Agata Kotula - z wykształcenia historyk sztuki, członek ZPAP, od 5 lat prowadzi autorską pracownię JAgamakota na ul. Józefa11.


SZTUKA NA KÓŁKACH
Niedziela, 27.10.13 / godz. 11:00 – 12:45
Sztuka na kółkach to objazdowy projekt edukacyjny, polegający na organizowaniu w przestrzeni zabytków położonych w różnych miejscowościach, interaktywnych warsztatów z zakresu sztuk plastycznych, architektury, ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży szkolnej, mieszkańców, a także nauczycieli i animatorów kultury, którzy mogą dowiedzieć się w jaki sposób wykorzystywać lokalne zabytki w prowadzonych przez siebie zajęciach. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki i studio projektów kulturalnych PLENEROWNIA.
 

Barbara Łepkowska – rocznik ‘79. Ukończyła studia w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na kierunku Edukacja Artystyczna w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje w Studio Projektów Kulturalnych PLENEROWNIA, gdzie jest grafikiem komputerowym, fotografem, animatorem kultury, a także pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie jako przewodnik i warsztatowiec.

Katarzyna Wydra – rocznik ’80. Ukończyła historię sztuki na UJ oraz dziennikarstwo w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera. Od 2007 roku współtworzy studio projektów kulturalnych PLENEROWNIA, zajmuje się tam m.in. edukacją kulturalną, tłumaczeniem książek, opracowywaniem wydawnictw, dokumentacją i upowszechnianiem dziedzictwa kulturalnego. Od czasu do czasu pisuje reportaże, współpracując m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym”. 


KRAKÓW NIE KOŃCZY SIĘ NA WIŚLE, CZYLI CAŁE TO STOWARZYSZENIE PODGORZE.PL
Niedziela, 27.10.13 / godz. 13:00 – 13:45

Krótka opowieść o tym, czym jest Podgórze i dlaczego jest tak wyjątkowe, czyli historia miasta na prawym brzegu Wisły w pigułce oraz prezentacja działań Stowarzyszenia PODGORZE.PL przez jego członków.STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KLEPARZA I GARBAR "KRAKOWSKA FLORENCJA"
Niedziela, 27.10.13 / godz. 14:00 – 14:45
Prezentacja ma na celu zidentyfikować główne cele działania Stowarzyszenia oraz przedstawić metody ich realizacji. Mowa będzie przede wszystkim o miejscu Kleparza i Garbar na mapie Krakowa, imprezach realizowanych przez Stowarzyszenie w ciągu minionych 7 lat działalności, a także o wyzwaniach stojących przed organizacją, zgromadzonych doświadczeniach i planach na przyszłość.


 Dr Leszek Zaraska - prezes Stowarzyszenia, z wykształcenia chemik, z wyboru miłośnik historii i wszystkiego, co z Krakowem związane. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Krakowska Florencja”, przewodnik miejski po Krakowie.

Ryszard Rodzynkiewicz - wiceprezes Stowarzyszenia, absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja AWF w Krakowie. Zaangażowany w prace Stowarzyszenia od jego powstania. Oprócz Kleparza i Garbar interesuje się także krytyką filmową i scenopisarstwem, a jego pasją jest fantastyka naukowa.


REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH: SZANSE I ZAGROŻENIA
Niedziela, 27.10.13 / godz. 15:00 – 16:45

Pojęcie „rewitalizacja” zrobiło w ostatnich latach wielką karierę zarówno w dyskusjach naukowych, jak i w mediach, a także w kręgach samorządowych. Na czym więc powinno polegać prawidłowo, wieloaspektowo rozumiane przywracanie do życia zdegradowanych obszarów miejskich? Jakie są możliwe wymiary i efekty procesu rewitalizacji? Jakie problemy i wyzwania w tym zakresie widoczne są w ostatnich latach w miastach polskich? Przechodząc od teorii do praktyki programowania i wdrażania strategii rewitalizacji, posłużą przykłady wybranych dzielnic Krakowa.
 

Monika Murzyn-Kupisz doktor nauk ekonomicznych, magister nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz uniwersytetów w Brukseli, Tilburgu, Bilbao i Loughborough. Adiunkt w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO w Uniwersytecie Ekonomicznymw Krakowie, członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół społecznych i ekonomicznych problemów ochrony, interpretacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz rozwoju miast, a także rewitalizacji zdegradowanych obszarów śródmiejskich i środkowoeuropejskiego kontekstu ochrony dóbr kultury.


AKCJA POZIOMKA - W OBRONIE ZIELENI I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Niedziela, 27.10.13 / godz. 17:00 – 17:30
Akcja Poziomka - akcja społeczna zainicjowana przez grupę nieformalną Obywatel Mama i mieszkańców Krakowa w obronie zielonego sadu położonego tuż przy ujściu rzeki Wilgi. Sadu nie udało się uratować – zostanie zabudowany, ale został wynegocjowany kawałek zielonego terenu dla mieszkańców, gdzie powstanie ogród i miejsce inicjatyw twórczych. Obecnie stworzony został projekt ogrodu, który każdy będzie mógł współprojektować.


Justyna Krawczyk i Ania Valis - członkinie Obywatel Mama


101 MURALI DLA KRAKOWA
Niedziela, 27.10.13 / godz. 17:30 – 18:45

Odpowiemy na pytanie: dlaczego warto malować murale w Krakowie i zaproponujemy narysowanie własnego muralu na wstępnie przygotowanych szkicach ścian. Ponadto bardzo chętnie zaprosimy uczestników do działania w ramach naszej organizacji i oczywiście do dyskusji. 


Agnieszka Słabowska - współpomysłodawca projektu "101 Murali dla Krakowa". Organizator eventów, specjalista z zakresu marketingu, reklamy oraz public relations. Dyrektor ds. Promocji i Marketingu ogólnopolskiego magazynu studenckiego Podaj Dalej.

Weronika Wierzchowska - z zamiłowania fotograf. Działa w Krakowie oraz Warszawie na polu sztuki i kultury. Pasjonuje się Street Artem. Aktywnie uczestniczy w działaniach projektu "101 Murali dla Krakowa".