sobota, 1 września 2012

Życie w przykurczu. Tutoring i coaching


W poszukiwaniu większej skuteczności we współczesnej edukacji, powinniśmy uważać aby nie zagubić pojedynczego człowieka. Czy nasze szkoły są miejscem spotkania?  Tutoring stwarza warunki aby dostrzec pojedynczego ucznia, zbudować z nim relację autentycznego dialogu i stworzyć mu szansę na skuteczny rozwój. Tutoring jest programem wypracowanym w Autorskich Liceach Artystycznych ALA oraz  w Kolegium Tutorów i jest już wdrażany w ponad 30 szkołach publicznych www.tutoring.pl

Andrzej Horyza - jeden ze współtwórców Slot Art Festival; nauczyciel we wrocławskiej ALA, tutor, konsultant i szkoleniowiec w Kolegium Tutorów.

CZAS niedziela 11:00-12:45