sobota, 1 września 2012

Panel o kinie tureckim

O poetyckości i melancholii, tropiąc egzystencjalne inspiracje i tematy społeczne, szukając śladów Tarkowskiego i Dostojewskiego, rozmawiać będą: 

Jan Topolski, Ludwika Mastalerz, Magdalena Bartczak, Krzysztof Loska i Rafał Grzenia

CZAS sobota, 13:00-14:45