sobota, 1 września 2012

Pamuk: pisarz nowoczesny?

Komentarze prasowe i krytyczne analizy poświęcone twórczości Orhana Pamuka zwykle za pewnik przyjmują jej przynależność do formacji postmodernistycznej. W tę samą stronę kieruje uwagę czytelników warstwa fabularna wielu jego powieści. Jednak zarówno z ich formy, jak i z wypowiedzi Pamuka na temat literatury, a także z wykazywanych przez niego inspiracji, które odnajduje przede wszystkim u Tołstoja, Dostojewskiego, Tomasza Manna i Prousta, wyłania się obraz pisarza, któremu bliższe jest bardziej tradycyjne podejście do literatury. Uczestnicy panelu podejmą w trakcie dyskusji próbę refleksji nad owym pęknięciem obecnym w twórczości noblisty, a także nad innymi paradoksami dającymi się w niej zauważyć.


Anna Sulimowicz - pracownik Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Orientalistycznym - tłumaczka z języka tureckiego (m.in. większości polskich przekładów Orhana Pamuka), badaczka dziejów i kultury Karaimów.
Piotr Kawulok z Zakładu Turkologii UJ - obszarem jego zainteresowań badawczych jest turecka proza współczesna, szczególnie postmodernistyczna, jednym z autorów, którzy są przedmiotem jego doktoratu, jest Orhan Pamuk.
Tomasz Kunz - pracownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, tłumacz ośmiu książek Zygmunta Baumana i dwóch ostatnich Orhana Pamuka ("Inne kolory" oraz "Pisarz naiwny i sentymentalny"). 
Grzegorz Jankowicz - redaktor działu Kultura "Tygodnika Powszechnego", dyrektor wykonawczy Festiwalu Conrada i wiceprezes Fundacji Korporacja Ha!art.