sobota, 1 września 2012

Multikulturowość w kinie tureckim

Ilustrowany fragmentami filmów wykład o tym, jak tureckie kino radzi sobie z ukazywaniem wielokulturowości.

Małgorzata Radkiewicz - filmoznawczyni, zajmuje się zagadnieniami współczesnego kina i mediów oraz tematyką gender, czyli społeczno-kulturowej tożsamości płci; autorka książek i artykułów na temat artystycznej kreacji oraz interkulturowego i intermedialnego komunikowania, a także szeregu opracowań z zakresu gender. Założycielka i koordynatorka Podyplomowych Studiów z Zakresu Gender.

CZAS: sobota 10 XI 2012, 11:00-12:45