sobota, 1 września 2012

Kurdowie w Turcji – narodziny nacjonalizmu


Konrad Kotlarczyk - Ukończył turkologię oraz iranistykę na UJ, a obecnie studiuje orientalistykę na UW. W 2007/08 mieszkał i kształcił się w  Stambule w ramach stypendium rządowego.  Główne pola zainteresowań: Kulturowo-polityczna sytuacja ludności południowo-wschodniej Anatolii, relacje turecko-kurdyjskie oraz dialektologia wschodnich obszarów republiki tureckiej.

CZAS niedziela 13:00-14:45