środa, 11 stycznia 2012

Współczesny Kaukaz. Problemy wewnętrzne i kontekst międzynarodowy

Uczestnicy debaty: 

Wojciech Górecki - współpracował m.in. z „Gazetą Wyborczą”, „Życiem Warszawy”, „Rzeczpospolitą”, „Więzią”, „Res Publicą Nową” i „Tygodnikiem Powszechnym”. Współautor filmu dokumentalnego Boskość Stalina w świetle najnowszych badań (TVP 1998).
Autor książek: Łódź przeżyła katharsis (1998), Planeta Kaukaz (2002), La terra del vello d'oro. Viaggi in Georgia (2009) oraz Toast za przodków (2010). Tłumaczony na język włoski, uhonorowany Nagrodą Giuseppe Mazzottiego. W latach 2002-2007 pierwszy sekretarz, a następnie radca w Ambasadzie RP w Baku. Był ekspertem misji UE badającej okoliczności wojny w Gruzji w 2008 roku. Pracuje w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. W 2011 roku był finalistą Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz został nominowany do nagrody Nike 2011.

Jan Piekło - od 2005 dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej w Kijowie i Warszawie. Jako dziennikarz relacjonował wydarzenia rumuńskiej rewolucji 1989 roku i konflikt w byłej Jugosławii. Jest autorem dwóch książek na temat Bałkanów. Prowadził szkolenia dziennikarzy w Bośni, Słowacji, Rumunii i na Ukrainie. Podróżował w rejony Gruzji, Azerbejdżanu, Osetii Południowej.

Hovanes Gevorgyan – Ormianin, absolwent geografii, autor pracy dotyczącej współczesnych konfliktów na Kaukazie.

Wojciech Wojtasiewicz – doktorant, absolwent stosunków międzynarodowych UJ, wiceprezes stowarzyszenia Most do Gruzji, publikuje w Nowej Europie Wschodniej.

Debatę poprowadzą Dobrosława Wiktor i Karolina Łukasiewicz.

Dobrosława Wiktor-Mach jest doktorem socjologii. Specjalizuje się w problematyce islamu na Kaukazie, gdzie prowadziła badania antropologiczne. Pracę doktorską poświęciła zróżnicowaniu opcji religijnych na terenie Azerbejdżanu i badaniu wyborów religijnych młodych Azerów. W zeszłym roku w wydawnictwie Dialog opublikowała książkę Życie codzienne w Baku, w której opowiada o społeczeństwie i kulturze stolicy Azerbejdżanu - od tradycji kulinarnych, przez zróżnicowanie językowe, aż po konflikt o Górski Karabach i problemy uchodźców z tym związane.

dr Karolina Łukasiewicz - badaczka w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i europejskiej socjologii politycznej na Uniwersytecie Dalarna w Szwecji, uczestniczka projektów badawczych dotyczących sytuacji uchodźców czeczeńskich w Polsce i w Europie, analizuje polityki społeczne realizowane wobec uchodźców.

CZAS: niedziela (1 IV 2012),  od 18.00