środa, 11 stycznia 2012

Transformacja krajów kaukaskich po upadku ZSRR w kontekście obecnej polityki Rosji i UE

Slajdy Jana Piekło - od 2005 dyrektora Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej w Kijowie i Warszawie. Jako dziennikarz relacjonował wydarzenia rumuńskiej rewolucji 1989 roku i konflikt w byłej Jugosławii. Jest autorem dwóch książek na temat Bałkanów. Prowadził szkolenia dziennikarzy w Bośni, Słowacji, Rumunii i na Ukrainie.CZAS: niedziela (1 IV 2012), 13:45 - 14:45