środa, 11 stycznia 2012

Od Artaksydów do Arsacydów. Dzieje polityczne starożytnej Armenii

Wykład przybliży nam czasy świetności Armenii. Kamil Steblik ukończył Wydział Historyczny UJ, a jego zainteresowania koncentrują się wokół podbojów Aleksandra Wielkiego oraz dziejów monarchii hellenistycznych. CZAS: niedziela (1 IV 2012), 13:00 - 13:45