niedziela, 6 marca 2011

Wyprawy do Cyganów Rumunii

  
Prezentowane zdjęcia zostały wykonane w trakcie dwóch wypraw do Rumunii w sierpniu-wrześniu 2003 r.: w Transylwanii (Cluj-Napoca, Sibiu, Brasov, Comana de Jos), Dobrudży, rumuńskiej Mołdawii i Bukowinie oraz w maju 2008 r. w Sudurau w zachodniej Transylwanii. Prezentują Romów z grupy osiadłych Calderari-Kełderaszy (większość zdjęć została wykona w Comana de Jos), tabor (Mołdawia) i obozowisko (Bukowina) wędrownych Kełderaszy wciąż jeszcze utrzymujących się z wyrobu i naprawy kotłów oraz osiedle tzw. Romungrów (Sudurau).
Czas: niedziela (27. marca), 16:00 - 17:30

Andrzej Grzymała-Kazłowski - absolwent Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, cyganolog, podróżnik, kolekcjoner "cygańskich" śladów. Jest właścicielem kolekcji kilkuset eksponatów: dokumentów związanych z historią Romów, archiwalnych zdjęć, obrazów, grafik, pocztówek oraz posiadaczem oryginalnego, cygańskiego wozu polskich Kełderaszy. Od kilkunastu lat związany z Romami sympatią i osobistymi kontaktami. Jest współautorem rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Ostatnią dekadę spędził w Wydziale Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako główny specjalista do spraw romskiej mniejszości etnicznej. 

Paweł Lechowski - absolwent Etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, cyganolog, podróżnik, muzealnik, posiadacz bogatego zbioru romskiego rzemiosła i rękodzieła artystycznego. Jeden z Współautor rozmówek romsko-polskich w dialekcie Romów Karpackich. Laureat nagrody Polcul przyznanej przez Fundację Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego za pracę wśród Romów, w szczególności za pomoc i serce okazywane cygańskim emigrantom z Rumunii. Od chwili pojawienia się rumuńskich Romów w Polsce na początku lat 90. - nieformalny Ambasador Ich spraw, praw i trosk wszelakich w RP. Wspaniały przewodnik i towarzysz na ścieżkach cygańskiej Europy.