piątek, 25 marca 2011

Romski Pstryk - fotografie

Już dziś o 20:00 w Galerii Atropos przystawka do SLOT Festu, czyli wernisaż wystawy "Romski Pstryk".

http://www.facebook.com/event.php?eid=207256905953623&ref=ts

Wystawę otworzy Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Cyganka, pełnomocnik wojewody małopolskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. 

„Romski Pstryk” cieszył się  i cieszy olbrzymim zainteresowaniem wśród Romów. Projekt ten miał i ma dać młodym Romom szansę podniesienia poczucia własnej wartości oraz stanowić dla nich alternatywę na konstruktywne spędzenie czasu pozaszkolnego. Został zrealizowany w 2007 roku w ramach II edycji Programu dla Tolerancji „To, co wspólne / to, co różne” Fundacji im. Batorego i zaowocował cyklem wystaw i akcji ulicznych.
W ramach projektu na osiedlu romskim w Szaflarach były zorganizowane kilkudniowe zajęcia dla dzieci romskich w wieku od 3 do 17 lat, podczas których uczestnicy skonstruowali 20 aparatów otworkowych (tzw. camera obscura). Za ich pomocą, pod okiem profesjonalnego fotografa Marty Kotlarskiej z „Akademii Pstryk” oraz rzeźbiarki i malarki romskiego pochodzenia, Małgorzaty Mirgi- Tas wykonały zdjęcia - ilustracje do baśni cygańskich Jana Mirgi „Skąd się wzięli Romowie?” i „Kamień mądrości”. 
W 2008 zrealizowany został ponownie w Nowym Sączu na osiedlu romskim Zawiszy Czarnego.  Tam powstały zdjęcia do kolejnych trzech bajek Jana Mirgi : „Żywa woda”, „Walek, Wiktoria i Diabeł”, „Wasyl i Soliana.”
W  następnym roku Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos” otrzymało dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, na „Romskiego Pstryka” w trzech miejscowościach : w Czarnej Górze, Czarnym Dunajcu i Krośnicy. W Czarnej Górze dzieci stworzyły przepiękne zdjęcia do bajki pt. „ Nikt”,
W Czarnym Dunajcu powstały zdjęcia do bajki pt. ”Śukar i Baro” a w Krośnicy romskie dzieci pracowały nad zdjęciami do bajki napisanej w języku romskim, pt. „Baba Jaga”. Dzieci pod opieką twórców projektu i ich pomocników, czyli Magdaleny Szczerby (należy do RSO „Harangos”), Klaudi Żelaznej i Piotra Mirgi przygotowują scenografię i stroje do tych bajek.
Projekt „Romski Pstryk” jest  autorskim  projektem Marty Kotlarskiej i Małgorzaty Mirgi–Tas i jest zgodny z ideą Akademii Pstryk i Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Harangos”, których misją są projekty edukacyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych. 


Jan Mirga, romski pisarz, napisał specjalnie na potrzeby Romskiego Pstryka bajki, które w 2010 roku zostały wydane z tymi niezwykłymi zdjęciami. Serdecznie Mu za nie dziękujemy.
Małgorzata Mirga-Tas i Marta Kotlarska
Publikacja zbioru „Baba Jaga. Baśnie romskie” została wydana dzięki dotacji MSWiA.