niedziela, 6 marca 2011

Dzieje Cyganów. Romowie w Polsce.

Adam Bartosz podzieli się z nami swoją bogatą wiedzą na temat historii Romów, ich genezy, dróg migracji, ugrupowań, języka, struktury, zagłady (samudaripen) i kształtowania się współczesnej świadomości politycznej. W drugiej części prelekcji dowiemy się o Romach w Polsce, a więc o królach cygańskich, poetce Papuszy, osiedlenia, edukacji, inteligencji romskiej i współczesnej sytuacji Romów.  

Czas: niedziela (27.marca), 13:00 - 14:45


Adam Bartosz jest cyganologiem, założycielem pierwszej w Polsce wystawy poświęconej tematyce romskiej (Muzeum w Tarnowie), autorem publikacji cyganologicznych oraz inicjatorem Taboru Pamięci