czwartek, 4 marca 2010

„MÓJ WŁASNY FILM”

Projekt tworzenia krótkich poklatkowych filmów animowanych przez dzieci został zapoczątkowany w pierwszej połowie lat 90-tych XX wieku dzięki inicjatywie m.in. Erlinga Ericssona ze Sztokholmu, który podarował naszej placówce box animacyjny oraz kamerę.

W oparciu o ten sprzęt rozwijaliśmy i nadal rozwijamy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie tworzenia, rejestracji, obróbki, montażu, udźwiękowienia oraz prezentacji form animowanych. W projekcie uczestniczą dzieci od 7-13 lat pracując w małych (do 6 osób) grupkach. Realizujemy krótkie (15-20 sekundowe) etiudy animowane wykorzystując formy pracy grupowe oraz indywidualne jednolite.

Realizacje projektu rozpoczynamy od zapoznania uczestników zajęć ze sprzętem, który stanowi box animacyjny, aparat cyfrowy (dawniej kamera VHS) oraz komputer. Zapoznają się też z wybranymi przykładami wcześniejszych realizacji filmowych wykonanych przez ich rówieśników. Uczestnicy wybierają temat filmu, który mają zrealizować np „Wiatr”, „Muzyka”, „Podróż”. Następnie dzieci poznają zasady zapisywania pomysłu na swój własny film, tworzą scenariusz i scenopis. Kolejny etap projektu to tworzenie elementów do animacji (postaci występujące w etiudzie, scenografia). Dzieci wykorzystują tu różnorodne techniki plastyczne (rysunek, malarstwo, wycinanki, rzeźbę) i materiały (papier, tektura, drewno, plastelina, piasek, opiłki itd.). Następnie uczestnicy tworzą klatki filmowe przy pomocy kamery bądź aparatu cyfrowego (przyjmuje się zasadę, że na jedną sekundę filmu składa się od 8 do 12 klatek). Przenoszą efekty własnej pracy do komputera, a następnie uczą się prostej obróbki klatek (dodawanie czołówki i zakończenia filmu, wprowadzanie elementów typograficznych). Ważny element realizacji projektu stanowi nauka montażu animacji (dodawanie i ucinanie klatek, zapętlenia itd.) Ostatnim etapem pracy nad własnym filmem jest udźwiękowienie animacji lub stworzenie, wybranie ścieżki dźwiękowej.

Prostota realizacji wyzwala w uczestnikach zajęć twórcze i bardzo osobiste podejście do kreacji, uczy i rozwija pewną dyscyplinę, konsekwencję w realizacji autorskiego pomysłu i jest w końcu wspaniałym i ciekawym środkiem pełnej wypowiedzi artystycznej młodego człowieka.

Paweł Legutko – nauczyciel-instruktor Centrum Młodzieży im. Dr H. Jordana w Krakowie